Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
wkubialystok@ron.mil.pl

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Białymstoku
ul. Lipowa 35

15-428 Białystok

tel. 261 398 292

fax 261 398 294
e-mail: wkubialystok@ron.mil.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:


8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Twitter:
www.twitter.com/wku_bialystok

Facebook:
www.facebook.com/bialystokwku

 

Informujemy, że odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane jedynie osobom, które podadzą pełne dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko,
- imię ojca,
- numer PESEL,
- miejsce stałego zameldowania.

 

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
  - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
tel. 261 398 219
Szef Wydziału Rekrutacji
  Oficer Prasowy
tel. 261 398 821

Dane kontaktowe dotyczące Obrony Terytorialnej:
                                                  WSzW w Białymstoku:
                                                 
                                                    WKU w Białymstoku:
 


                         1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej:


tel. 261 398 485

tel. 261 398 821
tel. 261 398 220
tel. 261 398 260

tel. 261 398 271
kom. 723 253 645

Dane kontaktowe dotyczące Klas Mundurowych tel. 261 398 821
Dane kontaktowe dotyczące Legii Akademickiej tel. 261 398 251
Sprawy związane z Narodowymi Siłami Rezerwowymi (NSR) tel. 261 398 264
Sprawy ćwiczeń wojskowych rotacyjnych żołnierzy NSR tel. 261 398 253
Sprawy naboru do służby przygotowawczej tel. 261 398 252
Sprawy studentów i absolwentów szkół wyższych oraz uczniów szkół średnich,
  informacje na temat szkolnictwa wojskowego
tel. 261 398 260
Sprawy osób podlegających kwalifikacji wojskowej tel. 261 398 251
Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy tel. 261 398 215
Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy posiadających przydziały
  mobilizacyjne, kursy żołnierzy rezerwy
tel. 261 398 290
Nabór do zawodowej służby wojskowej tel. 261 398 260
Opiekun indywidualny w ramach systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy
  i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
tel. 261 398 274
Portier tel. 261 398 292

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl