Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc rodzinom zmarłych i poszkodowanym

 

 

Pomoc rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, a także udzielanie pomocy weteranom poszkodowanym

 

Opiekun Indywidualny:

Specjalista WKU w Białymstoku
pani Katarzyna Siemion
Tel. 261 398 290

Godziny przyjmowania interesantrów i udzielania informacji:

poniedziałek - piątek  08.00 - 15.00
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl