Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo Wojskowe
System szkolnictwa wojskowego to pięć akademii wojskowo-cywilnych oraz trzy szkoły podoficerskie.

Uczelnie wojskowe tj. Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych oraz Lotnicza Akademia Wojskowa są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi.

Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach dwóch modeli:
* absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej,
* cywilni absolwenci uczelni wyższych przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w akademiach wojskowych.

Kandydaci na podoficerów zawodowych, kształcą się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, jak również od 01.07.2019 tworzy się Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:
* posiadająca obywatelstwo polskie,
* niekarana sądownie,
* posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
* pełnoletnia,
* posiadająca świadectwo dojrzałości lub wykształcenie wyższe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego,

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych wymagań dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, wynikających ze specyfiki szkoły wojskowej, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014. 1627 z późn.zm.)

Decyzja Nr 101 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.

 

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnie 6 sierpnia 2010 r w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U.2018.2132 j.t.)

Decyzja Nr 135 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.
 
Decyzja Nr 138 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r.
 

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku, ul. Lipowa 35, udzielają:

- Alicja KOLADA - tel.261 398 252 - pokój 15

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl