Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo Wojskowe
System szkolnictwa wojskowego to cztery akademie wojskowo-cywilne i jedna wyższa szkoła oficerska oraz trzy szkoły podoficerskie.

Uczelnie wojskowe tj. Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych są uczelniami publicznymi, nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej i jednocześnie jednostkami wojskowymi.

Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach trzech modeli:
* absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych,
* cywilni absolwenci uczelni wyższych przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich.

Kandydaci na podoficerów zawodowych, kształcą się w szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Ustce.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:
* posiadająca obywatelstwo polskie,
* niekarana sądownie,
* posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
* pełnoletnia,
* posiadająca świadectwo dojrzałości lub wykształcenie wyższe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego,

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych wymagań dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, wynikających ze specyfiki szkoły wojskowej, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Decyzja Nr 156 Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku

 

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
www.akademia.mil.pl
.
.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl
.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
ul. inż. Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl
.
Akademia Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
www.awl.edu.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
www.wsosp.pl

 

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku, ul. Lipowa 35, udzielają:

- mgr Wojciech NIEMOTKO - tel.261 398 260 - pokój 14

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl